Telefonia komórkowa pokrywa prawie cały obszar Polski
Dodane przez BoBik dnia 12/08/2011
UKE opublikowało zaktualizowany wykaz obszarów o słabym lub całkowitym braku zasięgu operatorów telefonii komórkowej. Źródłem wszystkich informacji o lokalizacjach zamieszczonych w załączonym poniżej pliku są abonenci, którzy z wyżej wymienionych powodów mają utrudniony dostęp do usług telekomunikacyjnych lub pozbawieni są ich całkowicie. Prezentowana lista odzwierciedla stan na dzień 10 sierpnia 2011.
Rozszerzona zawarto newsa
UKE opublikowało zaktualizowany wykaz obszarów o słabym lub całkowitym braku zasięgu operatorów telefonii komórkowej.

Od maja 2010 roku trwa akcja prowadzona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej mająca na celu utworzenie bazy danych o tych obszarach na terenie kraju, na których występuje całkowity brak dostępu do sieci operatorów telefonii komórkowej lub dostarczany sygnał jest tak słaby, że uniemożliwia komunikację.

Źródłem wszystkich informacji o lokalizacjach zamieszczonych w załączonym poniżej pliku są abonenci, którzy z wyżej wymienionych powodów mają utrudniony dostęp do usług telekomunikacyjnych lub pozbawieni są ich całkowicie. Prezentowana lista odzwierciedla stan na dzień 10 sierpnia br., jest dokumentem otwartym i będzie na bieżąco aktualizowana na podstawie Państwa zgłoszeń.

W celu poprawy sytuacji osób, które nadal pozbawione są dostępu do usług świadczonych w sieciach telefonii komórkowej, Prezes UKE zawarł porozumienia inwestycyjne, zgodnie z którymi operatorzy telefonii komórkowej (Polkomtel SA, Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., P4 sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o.) zobowiązali się do rozbudowy posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej w 115 lokalizacjach, w okresie do drugiego półrocza 2012 roku.


Regulaminy i cenniki do pobrania:

* Baza obszarów o słabym lub całkowitym braku zasięgu telefonii komórkowej na dzień 10 sierpnia 2011


Źródło: UKE Telefonia komórkowa pokrywa prawie cały obszar Polski