HTC ChaCha, Samsung GALAXY S II, Sony Ericsson Xperia Arc wyró?nione przez EISA
Dodane przez BoBik dnia 15/08/2011
Europejskie stowarzyszenie dziennikarzy EISA przyzna?a coroczne nagrody dla najlepszych produktów z bran?y audio - wideo. HTC ChaCha, Samsung GALAXY S II, Sony Ericsson Xperia Arc wyró?nione zosta?y przez EISA w kategorii telefonów komórkowych, a Acer ICONIA TAB A500 zosta? tabletem roku 2011-2012.
Rozszerzona zawartość newsa
Europejskie stowarzyszenie dziennikarzy EISA przyzna?a coroczne nagrody dla najlepszych produktów z bran?y audio - wideo. HTC ChaCha, Samsung GALAXY S II, Sony Ericsson Xperia Arc wyró?nione zosta?y przez EISA w kategorii telefonów komórkowych, a Acer ICONIA TAB A500 zosta? tabletem roku 2011-2012.

European Tablet 2011-2012 - Acer ICONIA TAB A500
European Social Media Phone 2011-2012 - HTC ChaCha
European Mobile Phone 2011-2012 - Samsung GALAXY S II
European Camera Phone 2011-2012 - Sony Ericsson Xperia Arc

Nagrody Europejskiego Stowarzyszenia Technik Audiowizualnych (European Imaging and Sound Association, EISA) przyznawane s? producentom, którzy w ci?gu ostatniego roku wprowadzili na rynek europejski najlepsze urz?dzenia elektroniczne. Produkty wybierane s? w drodze g?osowania przeprowadzanego w?ród redaktorów 50 magazynów zajmuj?cych si? elektronik? u?ytkow? z 19 krajów europejskich.

?ród?o: EISA HTC ChaCha, Samsung GALAXY S II, Sony Ericsson Xperia Arc wyró?nione przez EISA