Google przejmuje Motorol?
Dodane przez BoBik dnia 15/08/2011
Google podj?? dzi? decyzj? o przej?ciu firmy Motorola Mobility. Warto?? transakcji to 12.5 mld dolarów. W komunikacje zosta?o podane, ?e Motorola Mobility nadal b?dzie korzysta?a z licencji na Androida, a sam system pozostanie otwarty.
Rozszerzona zawartość newsa
Google podj?? dzi? decyzj? o przej?ciu firmy Motorola Mobility. Warto?? transakcji to 12.5 mld dolarów. W komunikacje zosta?o podane, ?e Motorola Mobility nadal b?dzie korzysta?a z licencji na Androida, a sam system pozostanie otwarty. Motorola Mobility pozostanie "niezale?nym biznesem", czyli nie zostanie zintegrowana z Google. Transakcja musi zosta? zatwierdzona przez w?adze regulacyjne w USA i Unii Europejskiej. Transakcja ma by? zamkni?ta do ko?ca bie??cego roku lub na pocz?tku 2012 r.

Google t?umaczy to przej?cie prób? obrony Androida przed atakami Microsoftu i Apple dotycz?cymi ?amania przez ten system patentów tych firm. Motorola jest w posiadaniu tysi?cy patentów z bran?y telefonii komórkowej.

?ród?o: Motorola Google przejmuje Motorol?