Wygrana UOKIK - Cyfrowy Polsat zapłaci 993 tys. zł kary
Dodane przez BoBik dnia 15/08/2011
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes UOKiK stwierdzającą naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez Cyfrowy Polsat. Sąd zgodził się również wysokością nałożonej przez Urząd kary ponad – 993 tys. zł
Rozszerzona zawarto newsa
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes UOKiK stwierdzającą naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przez Cyfrowy Polsat. Sąd zgodził się również wysokością nałożonej przez Urząd kary ponad – 993 tys. zł

Wyrok sądu dotyczy decyzji wydanej przez Prezesa UOKiK w grudniu 2009 roku. Urząd zakwestionował wówczas regulamin świadczenia usług stosowany przez Polsat Cyfrowy.

Umowa

W wydanej decyzji Prezes UOKiK uznała, że jeden z warunków regulaminu, mówiący o tym, że w przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Cyfrowego Polsatu, uznawanych za siłę wyższą, w szczególności o charakterze prawnym, technicznym lub ekonomicznym, Cyfrowy Polsat zastrzegał sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie liczby lub rodzajów programów telewizyjnych lub radiowych. Zadaniem operatora nie stanowiło to zmiany umowy, jak również regulaminu.

W opinii Urzędu takie postanowienie było niedozwolone, dawało bowiem operatorowi możliwość zmiany istotnych warunków odbioru programów - bez konieczności zmiany umowy z abonentem. Jednocześnie pozbawiało konsumenta prawa do odstąpienia od kontraktu. Zdaniem Urzędu, każda istotna zmiana warunków świadczenia usługi powinna powodować zmianę umowy, tym samym stwarzać konsumentom możliwość odstąpienia od niej.

Dziś Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes UOKiK. Ponadto zgodził się z sankcją finansową nałożoną przez Urząd, a wysokość kary uznał za odpowiednią w stosunku do naruszenia przepisów. Ponadto, sąd uznał, że publikacja sentencji decyzji w prasie jest konieczna ze względu na potrzebę poinformowania jak najszerszego grona konsumentów, a także ze względu na potrzebę realizacji funkcji prewencyjnej wobec innych uczestników rynku.

Prezes UOKiK uznała, że Cyfrowy Polsat stosując niedozwolone warunki w regulaminie świadczenia usług naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła karę w wysokości 993 597 zł. Ponadto na spółkę został nałożony obowiązek publikacji decyzji przez sześć miesięcy na swojej stronie internetowej oraz zamieszczenia w dzienniku ogólnopolskim ogłoszenia zawierającego sentencję decyzji.

Dziś Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes UOKiK. Ponadto zgodził się z sankcją finansową nałożoną przez Urząd, a wysokość kary uznał za odpowiednią w stosunku do naruszenia przepisów. Ponadto, sąd uznał, że publikacja sentencji decyzji w prasie jest konieczna ze względu na potrzebę poinformowania jak najszerszego grona konsumentów, a także ze względu na potrzebę realizacji funkcji prewencyjnej wobec innych uczestników rynku. Spółka już podczas prowadzonego postępowania wycofała się z kwestionowanej przez Urząd praktyki.

Zgodnie z prawem przedsiębiorca, wobec którego została wydana decyzja przez Prezesa UOKiK, może się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od wyroku SOKiK przysługuje możliwość złożenia apelacji w Sądzie Apelacyjnym.

Źródło: UOKiK Wygrana UOKIK - Cyfrowy Polsat zapłaci 993 tys. zł kary