Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pomo?e Solorzowi kupi? Plusa
Dodane przez BoBik dnia 15/08/2011
12 sierpnia 2011 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju poda?, ?e planuje uczestniczy? w finansowaniu przej?cia Polkomtela kwot? 200 mln euro. Inwestycja Zygmunta Solorza-?aka w Polkomtel w znacz?cym stopniu przyspieszy rozwój technologii LTE, a to oznacza szans? na naprawd? szybki i powszechny internet w Polsce.
Rozszerzona zawartość newsa
12 sierpnia 2011 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju poda?, ?e planuje uczestniczy? w finansowaniu przej?cia Polkomtela kwot? 200 mln euro.

Bank wesprze firm? Metelem Holding Company Limited zarejestrowan? na Cyprze, która jest w?asno?ci? Zygmunta Solorza-?aka. Ca?y projekt ma kosztowa? 18.1 mld z? (4.5 mld euro). Kredytu udzieli?y banki Deutsche Bank, Credit Agricole, RBS, Societe Generale i PKO BP.

Transakcja wymaga zgody Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która wed?ug umowy, musi zosta? pozyskana do ko?ca 2011 roku, w przeciwnym wypadku umowa ulega rozwi?zaniu, chyba, ?e strony postanowi? inaczej.

Inwestycja Zygmunta Solorza-?aka w Polkomtel w znacz?cym stopniu przyspieszy rozwój technologii LTE, a to oznacza szans? na naprawd? szybki i powszechny internet w Polsce.

?ród?o: EBOiR Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju pomo?e Solorzowi kupi? Plusa