Pods?uchiwanie danych GPRS na odleg?o?? do 5 kilometrów.
Dodane przez BoBik dnia 15/08/2011
Niemiecki in?ynier Karsten Nohl odkry? sposób na pods?uchiwanie danych GPRS na odleg?o?? do 5 kilometrów. Wykorzysta? przy tym stary zmodyfikowany telefon Motorola C123. GPRS jest wci?? u?ywan? w technologii komórkowej technologi? przesy?ania danych. Korzysta ona z protoko?u szyfruj?cego GPRS-A5.Przed rokiem Nohl pokaza?, jak w ci?gu kilku minut mo?na przechwyci? i rozkodowa? dane GSM.
Rozszerzona zawartość newsa
Niemiecki in?ynier Karsten Nohl odkry? sposób na pods?uchiwanie danych GPRS na odleg?o?? do 5 kilometrów. Wykorzysta? przy tym stary zmodyfikowany telefon Motorola C123 - informuje The New York Times. GPRS jest wci?? u?ywan? w technologii komórkowej technologi? przesy?ania danych. Korzysta ona z protoko?u szyfruj?cego GPRS-A5, który najwyra?niej ?atwo jest z?ama?.

Specjalista ds. bezpiecze?stwa by? w stanie przechwyci? i rozszyfrowa? dane w niemieckich sieciach T-Mobile, O2, Vodafone oraz E-Plus. Przeprowadzi? te? testy we W?oszech i okaza?o si?, ?e tam jeszcze ?atwiej za?o?y? pods?uch. Niektórzy operatorzy w ogóle nie stosuj? szyfrowania.

Niemiecki in?ynier nie ma zamiaru zdradzi? kluczy szyfruj?cych ani szczegó?ów ataku. Ujawni natomiast operatorom swoje oprogramowanie, z którego korzysta?, by mogli zabezpieczy? ??czno?? GPRS w lepsze mechanizmy szyfrowania.

Przed rokiem Nohl pokaza?, jak w ci?gu kilku minut mo?na przechwyci? i rozkodowa? dane GSM. Szczegó?y swojego ataku przedstawi? na kongresie Chaos Communicaion Congress, który rozpocz?? si? w mie?cie Finowfurt w Niemczech.

?ród?o: ArcaBit Pods?uchiwanie danych GPRS na odleg?o?? do 5 kilometrów.