Nowy trojan na Androida mo?e nagrywa? rozmowy
Dodane przez BoBik dnia 16/08/2011
Uwaga w?a?ciciele smartfonów pracujacych na platformie Google Android! Pojawi? si? nowy trojan na popularn? platform? dla mobilnych urzadze?. Z?o?liwa aplikacja potrafi nagrywa? rozmowy u?ytkownika i przesy?a? je pod wybrany adres.
Rozszerzona zawartość newsa
Uwaga w?a?ciciele smartfonów pracujacych na platformie Google Android! Pojawi? si? nowy trojan na popularn? platform? dla mobilnych urzadze?. Z?o?liwa aplikacja potrafi nagrywa? rozmowy u?ytkownika i przesy?a? je pod wybrany adres.

Dinesh Venkatesan z CA Technologies napisa? na swoim blogu, i? z?o?liwy pakiet jest w stanie zapisywa? rozmowy telefoniczne ofiary w plikach formatu .amr, które s? przechowywane na karcie pami?ci telefonu. Daje to cyberprzest?pcom spore pole do zdobycia poufnych informacji na temat wybranej ofiary.

"Po zainstalowaniu z?o?liwe oprogramowanie tworzy plik konfiguracyjny zawieraj?c kluczowe informacje o zdalnym serwerze” - pisze Venkatesan na swoim blogu.
Oznacza to, ?e nagrane rozmowy mog? by? przes?ane pó?niej na ten?e serwer. Oprócz tego Venkatesan pisze, jakoby trojan zachowuje si? "podobnie jak inne z?o?liwe oprogramowanie ju? wcze?niej zlokalizowane na platformie Android”.

Trojana ?atwo jest wykry?, gdy? nie ma on zdolno?ci do samoreplikacji, a podczas instalacji wymaga wielu zezwole?, o które pyta u?ytkownika. (BoBik)

?rod?o: Hacking.pl Nowy trojan na Androida mo?e nagrywa? rozmowy