ZTE Light w ofercie PLAY
Dodane przez BoBik dnia 16/08/2011
ZTE LightPlay wprowadza do swojej oferty od jutra (17 sierpnia 2011) nowy model- tablet ZTE Light. Równie? od jutra zmienione zostan? cenniki telefonów w Play. Do oferty "Na ?yczenie" wejd? dwa smartfony: HTC Incredible S HTC Flyer
Rozszerzona zawartość newsa
Play wprowadza do swojej oferty od jutra (17 sierpnia 2011) nowy model- tablet ZTE Light. Równie? od jutra zmienione zostan? cenniki telefonów w Play.

ZTE Light


ZTE Light
Daj si? wci?gn?? w interaktywn? przestrze?, ciesz si? takimi samymi mo?liwo?ciami jakie daje Ci komputer, a dodatkowo korzystaj z tysi?cy aplikacji dost?pnych na Android Market. Surfuj po internecie, korzystaj z poczty elektronicznej i portali spo?eczno?ciowych w dowolnym czasie. Du?y 7 calowy dotykowy ekran to idealne rozwi?zanie dla osób korzystaj?cych z programów biurowych jak i dla tych, którzy szukaj? rozrywki i najlepszych gier! Aplikacja NaviExpert Play i wbudowany odbiornik GPS zapewniaj? dost?p do informacji na temat najbli?szego i dalszego otoczenia – z ?atwo?ci? sprawdzisz dane na temat pobliskich atrakcji turystycznych, restauracji, a Twoja podró? pozostawi niezapomniane wra?enia.Dodatkowo od jutra do oferty „na ?yczenie” wprowadzamy nast?puj?ce modele:


HTC Incredible S


HTC Incredible S
Dzi?ki jasnemu ekranowi SuperLCD WVGA, o przek?tnej 4 cale, smartfon sprawdza si? podczas nagrywania i odtwarzania filmów HD, a wbudowana technologia d?wi?ku stereo surround SRS WOW HD pozwala do?wiadczy? kinowej jako?ci odbioru w mobilnym urz?dzeniu. Wykorzystana technologia DLNA umo?liwia wy?wietlanie cyfrowych tre?ci na kompatybilnych telewizorach. Aparat o rozdzielczo?ci 8 megapikseli z podwójn? lamp? b?yskow?, pozwala robi? zdj?cia wysokiej rozdzielczo?ci a w po??czeniu z przedni? kamer? wideo umo?liwia prowadzenie wideorozmów twarz? w twarz. HTC Incredible S pozwala przechowywa? w pami?ci mapy wybranych obszarów, wi?c nie trzeba p?aci? za pobieranie danych podczas pobytu za granic?, a dzi?ki wbudowanemu kompasowi mapa zawsze wskazuje faktyczny kierunek. Je?li za? zdarzy si? najgorsze i telefon zaginie, wystarczy wej?? na stron? HTCSense.com i zdalnie uruchomi? dzwonek lub wy?wietli? po?o?enie urz?dzenia na mapie internetowej. Je?eli przepad? na dobre, mo?na go te? zdalnie zablokowa? i usun?? z niego wszystkie dane.


HTC Flyer
HTC Flyer
HTC Flyer ma posiada? 7-calowy ekran o rozdzielczo?ci 1024×600 pikseli i oferowa? dwie kamery: z ty?u i z przodu, odpowiednio pi?cio i 1,3-megapikselow?. Tablet wyposa?ono w obs?ug? HDMI i DLNA i rysik. Urz?dzeniem opartym o specjaln? wersj? interfejsu HTC Sense steruje procesor Qualcomm Snapdragon. Oprocz tego w tablecie znajdziemy zaimplementowany komunikator Skype.


Od 8 sierpnia 2011 wycofywane s? z oferty Play nast?puj?ce modele:
Nokia E63,
Samsung U700,
Sony Ericsson W995,
Maxcom MM500BB,
Nokia 6710,
Nokia 7020,
Nokia E75,
Nokia N96,
Sony Ericsson K770i,
Sony Ericsson W396,
Sony Ericsson X1

Od 29 sierpnia 2011 cenników wycofywane s? nast?puj?ce modele:
Nokia 1680,
Nokia 2730,
Samsung E2100,
Sony Ericsson S312,
Sony Ericsson W705.

Regulaminy i cennik do pobrania:

* Cennik Telefonów w Ofercie podstawowej obowi?zuj?cy od 17 sierpnia 2011

?ród?o: Play ZTE Light w ofercie PLAY