„2 x Tak Tak” w T-Mobile czyli dodoatkowe 150z? na koncie
Dodane przez BoBik dnia 16/08/2011
podwojne doladowanie tak tak promocje t-mobile Dla klientów us?ug przedp?aconych T-Mobile przygotowa?o od 16 sierpnia do 18 wrze?nia br. promocj? „2 x Tak Tak”, w której mog? oni uzyska? dodatkowo 150 z?otych za do?adowanie konta. Warunkiem skorzystania z promocji jest zasilenie konta kwotami po minimum 25 z?otych dwa razy w ci?gu 5 dni kalendarzowych oraz wys?anie bezp?atnego SMSa o tre?ci „TAK” na numer 80402.
Rozszerzona zawartość newsa
podwojne doladowanie tak tak promocje t-mobileDla klientów us?ug przedp?aconych T-Mobile przygotowa?o od 16 sierpnia do 18 wrze?nia br. promocj? „2 x Tak Tak”, w której mog? oni uzyska? dodatkowo 150 z?otych za do?adowanie konta.

Warunkiem skorzystania z promocji jest zasilenie konta kwotami po minimum 25 z?otych dwa razy w ci?gu 5 dni kalendarzowych oraz wys?anie bezp?atnego SMSa o tre?ci „TAK” na numer 80402. SMSa mo?na wys?a? w dowolnym momencie zarówno przed, po, jak i pomi?dzy do?adowaniami. Bonusem jest podwojenie kwoty drugiego do?adowania.

Promocja jest przeznaczona dla wszystkich Klientów „Tak Tak - T-Mobile na kart?”, „Tak Tak Fon”, „Nowy Tak Tak Fon” oraz „Fon”. Z promocyjnego do?adowania mo?na skorzysta? raz, a jego maksymalna warto?? wynosi 150 z?otych i mo?e zosta? wykorzystana dowolnie na wszystkie us?ugi bez ograniczenia w czasie.


Regulaminy i cenniki do pobrania:

* Warunki Oferty Promocyjnej „2 x Tak Tak” dla U?ytkowników Tak Tak - T-Mobile na karte oraz Abonentów Tak Tak Fon, Nowy Tak Tak Fon


?ród?o: T-Mobile „2 x Tak Tak” w T-Mobile czyli dodoatkowe 150z? na koncie