Netia- wybrane informacje o projekcie NGA
Dodane przez BoBik dnia 18/08/2011
Netia poda?a wybrane szczegó?y dotycz?ce budowy sieci NGA. Od zako?czenia komercyjnego projektu pilota?owego NGA min??o 1,5 miesi?ca. Obecnie Netia ma ponad 100 tysi?cy mieszka? w zasi?gu sieci umo?liwiaj?cej oferowanie szybkiego internetu i cyfrowej telewizji:
Rozszerzona zawartość newsa
Netia poda?a wybrane szczegó?y dotycz?ce budowy sieci NGA. Od zako?czenia komercyjnego projektu pilota?owego NGA min??o 1,5 miesi?ca. Obecnie Netia ma ponad 100 tysi?cy mieszka? w zasi?gu sieci umo?liwiaj?cej oferowanie szybkiego internetu i cyfrowej telewizji:

- 70 tysi?cy mieszka? jest w zasi?gu sieci VDSL2 (FTTC/FTTN) o szybko?ci internetu 25 Mbps i wi?cej,
- 34 tysi?ce w zasi?gu sieci ETTH (FTTB) o szybko?ci internetu 100 Mbps.

Na koniec sierpnia w zasi?gu powinno by? ??cznie ponad 130 tysi?cy mieszka?.

Na dzisiaj w zasi?gu NGA znajduj? si? wybrane obszary RSU/osiedla w lokalizacjach:
VDSL - wybrane RSU w miejscowo?ciach: Jasin (62-020), Konstancin-Jeziorna, Mysiad?o, Nowa Iwiczna, Piaseczno, Suchy Dwór (81-198), Swarz?dz, Toru?, Warszawa (okolice), Gda?sk, Kraków, Lublin, Pozna?, Pruszcz Gda?ski, Tczew, Starogard Gda?ski, Skawina, Wieliczka.
ETTH - wybrane osiedla w miejscowo?ciach: Wroc?aw, Pelplin, Gniew, Rybnik, Kraków, Bia?ystok, Tczew.

?ród?o: Netia Netia- wybrane informacje o projekcie NGA