?rody z Orange - nowa ods?ona promocji
Dodane przez BoBik dnia 04/01/2012
W Multikinie startuje nowa ods?ona akcji ?rody z Orange. Nowo?ci? jest nieograniczona liczba kodów. Widz sam zdecyduje czy obejrzy film w technologii 2D czy 3D.
Rozszerzona zawartość newsa
W Multikinie startuje nowa ods?ona akcji ?rody z Orange. Nowo?ci? jest nieograniczona liczba kodów. Widz sam zdecyduje czy obejrzy film w technologii 2D czy 3D.

- ?rody z Orange w Polsce to wielki sukces i przyk?ad aktywnej komunikacji firmy z klientami. Gdy popularno?? akcji spowodowa?a, ?e liczba kodów na ?rodowe seanse kinowe zacz??a stanowi? barier?, rozmawiali?my o tym z klientami w mediach spo?eczno?ciowych i obiecali?my zmian?. Dzi? ta zmiana si? dokona?a, to pierwsza ?roda z Orange, gdy ka?dy nasz klient mo?e z kodem akcji wybra? si? do Multikina i obejrze? film w wybranej technologii 2D lub 3D p?ac?c za 2 bilety cen? jednego – powiedzia? Konrad Ciesio?kiewicz, dyrektor PR i Sponsoringu Grupy TP.

Aby otrzyma? kod, uprawniaj?cy do zakupu dwóch biletów w cenie jednego, nale?y wysy?a? SMS o tre?ci FILM pod numer 241. Dotyczy to filmów wy?wietlanych równie? w formacie 3D. Ponadto, ka?dy uczestnik akcji ?rody z Orange b?dzie móg? skorzysta? z 15-procentowego rabatu na zakup specjalnego zestawu w barach kinowych.

Od 1 stycznia 2012 r. akcja ?rody z Orange kontynuowana jest w sieci kin Multikino (24 kina w Polsce), która obecna jest w 18 miastach Polski i planuje otwarcie kolejnych 18 kin w 17 miastach. Umowa zosta?a podpisana do ko?ca 2014 roku.

?rody z Orange w Polsce towarzysz? mi?o?nikom kina ju? od kwietnia 2009 r. Od tego czasu kina odwiedzi?o ju? ponad 3 mln osób. Od samego pocz?tku akcja cieszy si? ogromnym zainteresowaniem.

?ród?o: Orange ?rody z Orange - nowa ods?ona promocji