News ˇ Baza telefonów ˇ Gotowe SMSy ˇ Konfiguracja WAP, MMS, GPRS ˇ Forum ˇ Download   |   17 Maja 2022 03:34:39

Test MDA IV Compact - www.BestMobile.pl
Menu
News
Baza telefonów
Do?adowania
Kody serwisowe
Kody sieciowe
Promocje operatorów 2011
Promocje operatorów
Promocje operatorów 2008
Gotowe SMSy
Testy telefonów
Instrukcje demonta?u
Konfiguracja WAP, MMS, GPRS
Forum
Kontakt
Reklama

Download
Tapety
Instrukcje
_
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_
Polecamy

MixElectronics

Głosuj na tę stronę w rankingu!_
Tapeta dla Ciebie


Tapety 101x80 - Kategoria Film
_
  
 Test MDA IV Compact

MDA IV Compact to kolejny model firmy HTC przeznaczony do sprzeda?y w sieci T-Mobile oraz polskiej sieci Era GSM. Model ten jest odpowiednikiem modelu HTC P3702 czyli HTC Touch Diamond. Od oryginalnego Diamonda ró?ni si? obudow?, g?ównie przedni? cz??ci?, oraz nieznacznie oprogramowaniem. MDA IV Compact zamiast imituj?cej diamentowe szlify tylnej cz??ci obudowy ma zwyk?a szar? tylna klapk?. Mo?e i traci z tego powodu na wygl?dzie, ale na pewno dzi?ki temu mniej sie rysuje i lepiej le?y w r?ce.

MDA IV Compact MDA IV Compact


Kupuj?c nowego MDA IV Compact w czarnym eleganckim, niewielkich rozmiarów pude?ku otrzymujemy:?adowark? sieciow?, kabel do komputera, stereofoniczny zestaw s?uchawkowy, foli? na LCD, p?yt? z oprogramowaniem do komputera, oraz pokrowiec - sakiewk?, która dzi?ki zastosowaniu odpowiednio mi?kkiego materia?u równocze?nie s?u?y do polerowania przedniej cz??ci obudowy. W tym przypadku producent bardzo dobrze przewidzia? potrzeb? na delikatn? ?ciereczk?. Przednia cz??? obudowy wykonana jest z materia?u imituj?cego szk?o bardzo ?atwo przyjmuje odciski palców. Szkoda, ?e producent nie dodaje w zestawie ?adowarki samochodowej, która przy korzystaniu z wbudowanego GPS jest niemal nieodzowna.

MDA IV Compact zaskakuje swoim rozmiarem. Jest to jeden z najmniejszych palmptopów z systemem Windows Mobile. Mimo ma?ych wymiarów 103,4 x 52 x 11,78 mm uda?o si? w nim umie?ci? 2.8 cala wy?wietlacz, który zajmuje ok 80 %przednie cz??ci telefonu. Poni?ej ekranu znajduje si? 4 przyciski; zielona i czerwona s?uchawka, przycisk wstecz oraz przycisk który przenosi nas do strony startowej. Przyciski te s? roz?o?one wokó? pi?ciopozycyjnego przycisku w kszta?cie ko?a. Przycisk ten oprócz nawigacji umo?liwia kr?c?c palcem dooko?a powi?kszanie i pomniejszanie obrazów. Dodatkowo za pomoc? sygna?ów ?wietlnych przycisk ten sygnalizuje o ró?nych zdarzeniach np. nieodebranym po??czeniu, s?abej baterii itp. Dobrze przemy?lana jest sprawa rysika. W otworze dla niego wbudowano magnes, który bardzo dobrze go przyci?ga i zapobiega samoczynnemu jego wypadaniu.

Po w??czeniu ukazuje nam si? pi?kny obraz na 2.8 calowym wy?wietlaczu o rozdzielczo?ci 480 x 640 pikseli.Obraz jet tak wyostrzony ?e najbardziej wybredni u?ytkownicy nie maj? si? do czego przyczepi?. Testowany egzemplarz pochodzi z T-Mobile Austria i ma ju? wgrany spolszczony ROM przeznaczony do HTC Touch Diamond. MDA IV Compact pracuje pod kontrola systemu Windows Mobile 6.1 Pro z nak?adk? TouchFLO 3D. Jest to juz kolejny produkt HTC z ta nak?adk?, która umo?liwie obs?ug? dotykowego ekranu bez u?ycia rysika.

Na ekranie startowym oprócz dobrze znanego z urz?dze? z Windowsem Mobilnym mamy w dolnej cz??ci ekranu rz?d ikonek które umo?liwiaj? nam szybkie korzystanie z urz?dzenia bez u?ycia rysika.

ekran startowy zak?adka ludzie


Pierwsza ikonka s?u?y do w??czania ekranu startowego na którym znajduje si? zegar którego wielko?? mo?emy sami regulowa? przesuwaj?c palcem po ekranie. Poni?ej zegara jest zak?adka z informacjami o po??czeniach oraz kalendarz. Kolejne ikonki: Ludzie, Historia po??cze?, Wiadomo?ci, Wiadomo?ci e-mail s?u?? do sprawdzania i zarz?dzania wiadomo?ciami i po??czeniami.

Pogoda zak?adka ustawienia


Pi?ta ikonka Pogoda umo?liwia sprawdzenie pogody w wybranych przez nas miastach. Nast?pna ikonka Internet umo?liwia przegl?danie internetu za pomoc? najnowszej wersji przegl?darki Opera. Kolejna zak?adka Zdj?cia i filmy pomaga przegl?da? fotki i filmiki zrobione za pomoc? wbudowanego aparatu o rozdzielczo?ci 2048x1536 pikseli. W tym miejscu mo?emy te? w??czy? aparat lub rozpocz?? nagrywanie video. W nast?pnej zak?adce Muzyka korzystamy z odtwarzacza muzycznego w naszym MDA. Przedostania zak?adka Ustawienia umo?liwia zarz?dzanie wybranymi ustawieniami MDA IV Compact.

Zak?adka Programy menu Start


Ostatnia zak?adka Programy pozwala u?ytkownikowi wprowadzi? sobie ikonki cz?sto u?ywanych programów i funkcji MDA. Dzi?ki temu uzyskujemy szybki dost?p do tych funkcji. Oczywi?cie nie musimy obowi?zkowo korzysta? z tych zak?adek. Dla konserwatywnych u?ytkowników jest klasyczne windowsowe menu Start dzi?ki któremu mo?emy dosta? si? do wszystkich programów i najbardziej zaawansowanych funkcji MDA IV Compact.

Cz??? 2 -test MDA IV Compact?
  
Najnowszy telefon
Samsung I9103 Galaxy R
_
REKLAMA
_
Ankieta
Czy korzystasz z mobilnego internetu ? - Skomentuj

tak, blueconnect

tak, iPlus

tak, Orange Free

tak, Play Online

tak, inny

nie korzystam

Skomentuj
_

bestmobile.pl

Zyczenia sylwestrowe     Serwis GSM