News ˇ Baza telefonów ˇ Gotowe SMSy ˇ Konfiguracja WAP, MMS, GPRS ˇ Forum ˇ Download   |   11 Luty 2016 22:03:43

Orange: Promocja "Orange Free" - www.BestMobile.pl
Menu
News
Baza telefonów
Doładowania
Kody serwisowe
Kody sieciowe
Promocje operatorów 2011
Promocje operatorów
Promocje operatorów 2008
Gotowe SMSy
Testy telefonów
Instrukcje demontażu
Konfiguracja WAP, MMS, GPRS
Forum
Kontakt
Reklama

Download
Tapety
Instrukcje
_
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_
Polecamy

MixElectronics

Głosuj na tę stronę w rankingu!_
Tapeta dla Ciebie


Tapety 101x80 - Kategoria Film
_
  
 Orange: Promocja "Orange Free"

Orange: Promocja "Orange Free"
(ważna: 2007-11-30 - do odwołania) Orange Free (dalej „Oferta”) to oferta dostępna wyłącznie dla konsumentów dotycząca dostępu do Internetu w Sieci Orange. W ramach Oferty dostępne są dwie usługi: Orange Free Standard i Orange Free Premium.

jak włączyć?
1. Aby skorzystac z Oferty, wystarczy podpisac umowe o swiadczenie usług telekomunikacyjnych na czas nieokreslony albo na czas okreslony 12, 24 lub 36 miesiecy w planie taryfowym Orange Free i wybrac jedna z usług Orange Free Standard albo Orange Free Premium („Umowa”).
2. Usługi Orange Free Standard albo Orange Free Premium dostepne w ramach Oferty właczane sa w ciagu 24 godzin od dnia właczenia numeru abonenckiego do Orange. Po skorzystaniu z Oferty (zawarciu umowy) nie ma mozliwosci zmiany badz wyłaczenia usługi Orange Free Standard albo (w zaleznosci od tego co wybrał Abonent) Orange Free Premium, badz zmiany usługi Orange Free Standard na Orange Free Premium (albo odwrotnie).
3. Mozliwosc właczenia usługi Orange Free na dotychczasowym numerze abonenckim bez koniecznosci zawierania Umowy maja Abonenci korzystajacy z oferty Twój Plan oferowanej do 10 listopada 2006 r, Nowy Twój Plan, Plan Na Rozmowy oraz Orange Premium.
4. W przypadku okreslonym w pkt 3 właczenie/wyłaczenie usługi jest mozliwe za posrednictwem Orange Automatycznego Biura Obsługi pod bezpłatnym numerem *500, Orange On-line pod adresem www.orange.pl/online, wysłania SMS pod numer 1111 (0,20 zł z VAT za SMS) o tresci „OFS” (zeby właczyc Orange Free Standard) albo „OFP” (zeby właczyc Orange Free Premium).

co w standardzie?
5. W ramach Oferty aktywowany jest numer abonencki w planie taryfowym Orange Free (co oznacza naliczanie opłat zgodnie z warunkami niniejszej Oferty) wraz z usługa Orange Free Standard albo Orange Free Premium, z wyłaczeniem Abonentów oferty Twój Plan, Nowy Twój Plan, Plan Na Rozmowy oraz Orange Premium, o których mowa w pkt 3.
6. Oferta moze byc łaczona z oferta Orange Hotspot (której zasady okresla Regulamin usługi promocyjnej Orange Hotspot) - jezeli Abonent wybierze obie te oferty, to tak długo jak bedzie korzystał z Oferty, bedzie płacic za Orange Hotspot opłate mniejsza niz przewiduje to Regulamin usługi promocyjnej Orange Hotspot, a mianowicie opłate okreslona w tabeli w pkt. 22 ponizej.
7. Urzadzenia dostepne w ramach Oferty, poza kartami Sony Ericsson GC89 i Option Fusion + i Option GlobeTrotter Combo EDGE nie wspieraja technologii Wireless LAN (WLAN), aby korzystac z usługi Orange Hotspot nalezy posiadac sprzet umozliwiajacy korzystanie z Internetu w technologii WLAN.

co w promocji?
8. Dla kazdego numeru abonenckiego, dla którego jest zawierana nowa umowa na warunkach promocyjnych na czas okreslony:
- mozna kupic jedno z ponizszych urzadzen słuzacych do transmisji danych, w cenach okreslonych w ponizszych tabelach (w takim przypadku umowa jest zawierana na czas okreslony 24 lub 36 miesiecy) albo
- zrezygnowac z zakupu urzadzenia w cenie promocyjnej i skorzystac z obnizonej do 110 zł z VAT opłaty miesiecznej za usługe Orange Free Premium przez cały okres zastrzezony (w takim przypadku umowa jest zawierana na czas okreslony 12 miesiecy).

Orange free
powiększ


9. W wybranych salonach Optimus obowiazuje równiez specjalna oferta zakupu modemu wewnetrznego UMTS Option GT M351 E w cenie:
- 449 zł z VAT przy wyborze opcji Orange Free Standard z umowa na 24 miesiace
- 199 zł z VAT przy wyborze opcji Orange Free Standard z umowa na 36 miesiecy
- 1 zł z VAT przy wyborze opcji Orange Free Premium z umowa na 24 i 36 miesiecy.
Oferta dotyczy Abonentów, którzy łacznie spełnia nastepujace warunki:
a. podpisza umowe o swiadczenie usług telekomunikacyjnych na czas okreslony 24 lub 36 miesiecy i wybiora w momencie jej zawierania usługe Orange Free Standard albo Orange Free Premium,
b. dokonaja zakupu komputera przenosnego Optibook MM300G+ lub Optibook MM700G+ z wbudowanym modemem wewnetrznym UMTS Option GT M351 E, o którym mowa powyzej. Lista salonów Optimus, w których dostepna jest oferta specjalna stanowi załacznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. Dla kazdego numeru abonenckiego, dla którego jest zawierana nowa umowa na warunkach promocyjnych na czas okreslony 12, 24 lub 36 miesiecy („Okres zastrzezony”) nie jest pobierana opłata 300 zł za przyłaczenie do Orange wynikajaca Cennik usług podstawowych w ofercie Nowy Twój Plan. Natomiast za aktywacje numeru abonenckiego w ramach Oferty w przypadku zawarcia umowy na czas okreslony - pobierana jest opłata aktywacyjna 61 zł z VAT.
11. Abonent, który od 2 kwietnia do odwołania zawrze umowe o swiadczenie usług telekomunikacyjnych na czas okreslony 24 lub 36 miesiecy w ramach Oferty, otrzyma rabat 50% na miesieczna opłate abonamentowa za usługe Orange Free wybrana w momencie zawierania umowy.
12. Rabat, o którym mowa w pkt 11 zostanie przyznany na czas 4 pełnych okresów rozliczeniowych, przy czym PTK Centertel sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przyznania rabatu od poczatku pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego liczac od dnia aktywacji numeru abonenckiego.

jak działa?
13. Orange Free to usługa nielimitowanego wielkoscia przesyłanych danych (jednakze z zastrzezeniem pkt. 16) dostepu do Internetu na terenie Polski przy ustawieniach APN: internet oraz wap (APN oznacza nazwe punktu dostepu do sieci). W Ofercie nie ma mozliwosci korzystania z przesyłania danych CSD.
14. Połaczenia w ramach oferty wykonywane z wykorzystaniem operatora roamingowego powoduja naliczenie opłat zgodnych ze stawkami roamingowymi w ofercie Twój Plan, Nowy Twój Plan lub Plan Na Rozmowy (w zaleznosci od oferty, z której korzysta Abonent).
15. Predkosc przesyłania danych dla obu opcji usługi tj. Orange Free Standard i Orange Free Premium zaleza od technologii przesyłania danych HSDPA, 3G (UMTS) albo EDGE, albo GPRS albo WLAN, z której Abonent w danym momencie korzysta. Warunkiem skorzystania z danej technologii jest przebywanie w danym momencie w zasiegu danej technologii oraz korzystanie z urzadzenia obsługujacego dana technologie. Predkosci przesyłania danych sa zmienne w zaleznosci od obciazenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych predkosci obsługiwanych przez terminale oraz warunków atmosferycznych.
16. Powyzsze predkosci moga ulec istotnej zmianie (obnizeniu) po przekroczeniu limitu przesłanych danych w jednym okresie rozliczeniowym, co moze istotnie negatywnie wpłynac na jakosc korzystania z usługi. Limit wynosi 0,5 GB dla opcji Orange Free Standard oraz 4 GB dla opcji Orange Free Premium. Taktowanie odbywa sie za pomoca paczek danych o wielkosci 1 kB. Do powyzszego limitu nie sa wliczane dane transferowane w ramach usługi Orange Hotspot.
17. W ramach Oferty nie ma mozliwosci korzystania z usług podstawowych dostepnych w ofercie Nowy Twój Plan, a takze z połaczen z numerami serwisów audioteksowych. Wymienione numery moga byc odblokowane na pisemne zyczenia Abonenta.
18. W ramach Oferty jest mozliwosc korzystania z usług dodanych na zasadach okreslonych ponizej, oraz innych usług dodanych dostepnych w ofercie Nowy Twój Plan, z wyłaczeniem: Orange Poczta Głosowa Gold, Multi Box Platinium, Powiedz Ile, Powiedz Kiedy, Podaj Usługi Orange.
19. W ofercie Twój Plan, Nowy Twój Plan oraz Orange Premium Oferta zostanie właczona od poczatku okresu rozliczeniowego nastepujacego po okresie, w którym zlecono jej właczenie. W ofercie Plan Na Rozmowy Oferta zostanie właczona nastepnego dnia po dniu, w którym zlecono jej właczenie. Abonent oferty Twój Plan, Nowy Twój Plan Plan Na Rozmowy oraz Orange Premium moze w dowolnym momencie zlecic wyłaczenie usługi Orange Free jednym ze sposobów, o których mowa w pkt 4 ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w którym zlecono wyłaczenie w ofercie Twój Plan, Nowy Twój Plan oraz Orange Premium, oraz od nastepnego dnia po dniu w którym zlecono jej wyłaczenie dla oferty Plan Na Rozmow

ile to kosztuje?
20. W ramach Oferty nie jest pobierana opłata aktywacyjna 50 zł z VAT okreslona w Cennika usług podstawowych w ofercie Nowy Twój Plan, a zamiast tej opłaty pobierana jest opłata aktywacyjna 61 zł z VAT. Ponadto w przypadku zawarcia umowy w ramach Oferty na czas nieokreslony pobierana jest opłata 300 zł z VAT za przyłaczenie do Orange wynikajaca z Cennika usług podstawowych w ofercie Nowy Twój Plan – jednakze w takim wypadku opłata 300 zł z VAT obejmuje tez aktywacje i dodatkowa opłata aktywacyjna nie jest juz pobierana (UWAGA: dotyczy to tylko niniejszej Oferty - w ramach innych ofert opłata za przyłaczenie do Orange i opłata aktywacyjna sumuja sie, chyba ze warunki takich innych ofert wyraznie przewiduja co innego).
21. Właczenie lub wyłaczenie usługi Orange Free w ofercie Twój Plan, Nowy Twój Plan, Plan Na Rozmowy oraz Orange Premium jest bezpłatne. Abonent ponosi koszt wysłania SMSa pod numer 1111 w wysokosci 0,20 zł z VAT lub połaczenia z numerem *100 w wysokosci 1 zł z VAT za połaczenie.
22. Za korzystanie z usługi Orange Free oraz Orange Hotspot w ramach Oferty sa pobierane ponizsze opłaty (w zł z VAT):

Opcja usługiopłata miesięczna za Orange Freeopłata miesięczna za Orange Hotspot
przy umowie na 24 m-c oraz przy umowie na czas nieokreślonyprzy umowie na 12 m-c
Orange Free Standard60 zł60 zł36,60 zł
Orange Free Premium120 zł110 złbez opłaty

23. W przypadku umów zawartych w ramach Oferty na warunkach promocyjnych na czas okreslony 12 miesiecy opłata miesieczna za Orange Free Premium wynosi 110 zł z VAT przez cały Okres zastrzezony. Po upływie Okresu zastrzezonego, opłata miesieczna za Orange Free Premium wynosi tak jak okreslono to w tabeli powyzej dla umów zawartych na czas nieokreslony.
24. W przypadku Abonentów Nowy Twój Plan opłata miesieczna za wybrana opcje Orange Free stanowi kwote zobowiazania zgodnie z Ogólnymi warunkami swiadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Nowy Twój Plan, Nowy Twój Mix i Plan Na Rozmowy.
25. Za korzystanie z połaczen głosowych, SMS oraz MMS w planie taryfowym Orange Free pobierane sa opłaty zgodne z ponizsza tabela (w zł z VAT):
- połączenie do wszystkich krajowych operatorów - 1,50 zł/minuta
- SMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych (SMS standardowy) - 0,20 zł/SMS
- MMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych 1,00 zł/MMS
26. Opłata za minutę połączenia w ramach usługi Wideo Rozmowa do Orange wynosi 3 zł z VAT (naliczanie sekundowe).
27. W przypadku umów zawartych na czas określony Operator może obciążyć Abonenta opłatą specjalną za niedotrzymanie warunków umowy, w tym wypowiedzenie umowy przed terminem, na jaki została zawarta – zgodnie z artykułem 4.2 Ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Nowy Twój Plan i Twój Mix.

program antywirusowy
28. Od dnia 2 kwietnia 2007 roku do 31 maja 2007 roku Abonent, który zakupi urządzenie do transmisji danych wymienione w pkt 8 niniejszego Regulaminu i jednocześnie zawrze umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony 24 miesięcy w opcji Orange Free Premium, otrzyma w pakiecie promocyjnym program antywirusowy ArcaBit – ArcaVir 2007 System Protection wraz z kluczem umożliwiającym korzystanie z pełnej wersji programu przez 24 miesiące. Ilość pakietów promocyjnych jest ograniczona.

dodatkowe informacje
29. Po upływie Okresu zastrzeżonego umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.
30. PTK Centertel sp. z o.o. świadczy usługi transmisji danych w poszczególnych technologiach transmisji danych w zakresie istniejących możliwości technicznych. Orientacyjna mapa zasięgu poszczególnych technologii jest dostępna na stronie www.orange.pl/moc. Zasięg ma charakter informacyjny i nie może być podstawą do zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
31. W Okresie zastrzeżonym nie ma możliwości korzystania z innych promocji oraz usług promocyjnych (za wyjątkiem Orange Hotspot), chyba że promocje te stanowią inaczej.
32. W stosunku do umów zawartych w ramach niniejszej Oferty na czas nieokreślony, a także umów zawartych na czas określony, które po upływie Okresu zastrzeżonego przekształciły się w umowy na czas nieokreślony - PTK Centertel sp. z o.o może wypowiedzieć taką umową przy zachowaniu okresu wypowiedzenia jednego miesiąca i formy pisemnej. Ponadto PTK Centertel sp. z o.o. może zmienić niniejsze warunki, w szczególności poprzez zmianę usługi Orange Free Standard lub Orange Free Premium na inną usługę podstawową w ofercie Nowy Twój Plan, przy zachowaniu trybu określonego ustawą – Prawo telekomunikacyjne lub zgodnie z innymi przepisami prawa obowiązującymi w dniu takiej zmiany.
33. PTK Centertel zastrzega sobie mozliwosc zmiany lub wczesniejszego odwołania promocji, o których mowa w pkt 11 i 28, bez podania przyczyn, co nie bedzie naruszac praw nabytych przed zmiana lub odwołaniem.
34. PTK Centertel sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność oprogramowania zainstalowanego na komputerze Abonenta z oprogramowaniem dostarczanym lub udostępnianym przez producenta wraz z urządzeniem zakupionym w Promocji.
35. W pozostałym zakresie do Oferty stosuje się, Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Nowy Twój Plan i Twój Mix (nie dotyczy Abonentów oferty Twój Plan oraz Abonentów Plan Na Rozmowy), Cennik usług w ofercie Nowy Twój Plan i Twój Mix (nie dotyczy Abonentów oferty Twój Plan) oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 września 2005 r. oraz Cennik usług w ofercie Twój Plan i Twój Mix (dotyczy wyłącznie Abonentów oferty Twój Plan).
36. Oferta obowiązuje do odwołania. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia Oferty w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych osób, które z Oferty już skorzystały.
37. Przez Sieć Orange należy rozumieć sieć telekomunikacyjną GSM 900/1800 i UMTS, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, nr NIP 527-020-68-72.

Źródło: Orange
  
  
 Komentarze

yyyyy dnia 11/07/2015
FYODOR LUKITCH
abercrombie SYSOEV, the master of the factory
insanity workout school
true religion jeans maintained
juicy couture at the
juicy couture outlet expense of
mcm handbags the
wedding dresses firm of Kulikin, was getting ready
mulberry for
hogan outlet the
nike huaraches annual
north face dinner. Every year
soccer shoes after
burberry outlet the school examination the board of
pandora charms managers
polo ralph lauren outlet gave a dinner at which
nike free pas cher the
nike blazer inspector
ray ban sunglasses of elementary schools, all who had conducted the examinations,
coach purses and
christian louboutin all the managers
chanel handbags and foremen of the
tory burch outlet factory
pandora charms were present.
nike roshe run In spite
nike free of
true religion outlet their
iphone 6 cases official character,
michael kors outlet these
north face jackets dinners were
sac lancel always good
coach outlet store online and lively,
babyliss pro and the guests sat
jimmy choo outlet a
polo ralph lauren long time
north face outlet over them; forgetting distinctions of rank
new balance pas cher and
nike trainers recalling
ralph lauren only
michael kors uk their meritorious labours, they ate
celine handbags till they were
timberland boots full, drank amicably,
tiffany and co chattered
gucci till they
valentino shoes were all hoarse and
vanessa bruno parted late in
lululemon outlet online the
michael kors pas cher evening, deafening the whole
vans shoes factory settlement with
longchamp handbags their
ray ban pas cher singing and the
hollister sound
mont blanc of their kisses. Of such
karen millen dinners Sysoev had taken part
coach outlet store online in
jordan shoes thirteen, as
true religion jeans he
air max had been that
hollister number of
sac hermes years master of
rolex watches the factory school.


Now,
nike roshe getting ready for
michael kors outlet online sale the fourteenth, he was trying
polo lacoste to make himself look
hollister as festive
air max and
converse shoes correct
hollister as possible.
instyler He had spent a
air max whole hour
links of london brushing
asics running shoes his
ralph lauren new black suit, and spent almost as long in front of
michael kors outlet a looking-glass while
vans he
reebok outlet put on a fashionable shirt;
louboutin shoes the studs would not go into the button-holes, and this
ray ban circumstance called forth
louboutin a perfect
p90x storm of
sac guess complaints, threats, and reproaches
louboutin addressed to his wife.


His poor wife, bustling round him,
swarovski wore herself out with her
thomas sabo efforts.
montre homme And
north face indeed he, too,
ray ban sunglasses was
toms shoes exhausted
nike air force in the
ghd end. When his
oakley polished boots
nfl jerseys were
birkin bag brought him
oakley sunglasses from
sac longchamp pas cher the kitchen he
pandora jewelry had not strength to
abercrombie and fitch pull them on.
gucci outlet He
longchamp had to lie down and
polo ralph lauren have a drink of water.He
true religion outlet was
michael kors outlet in a
giuseppe zanotti very
nike shoes bad
louboutin temper, for
ferragamo shoes he had been much
prada outlet displeased
nike free with
michael kors the
longchamp outlet recent
michael kors outlet examinations. The
mac cosmetics examinations had gone off splendidly; all the boys of the
rolex watches senior division had
baseball bats gained certificates and
michael kors outlet prizes; both the managers of the factory and the government
beats by dre officials
longchamp handbags were pleased
soccer jerseys with
tiffany and co the
wedding dresses results; but that
lululemon outlet was
bottega veneta not enough for
air max pas cher the schoolmaster.
chi flat iron He
marc jacobs was vexed that Babkin, a boy who never
prada handbags made
air max a
air jordan mistake in
oakley pas cher writing,
new balance shoes had
ray ban sunglasses made three
burberry outlet mistakes in the
converse dictation; Sergeyev, another boy, had been so excited that he could not
nike roshe run pas cher remember
sac burberry seventeen
oakley sunglasses times thirteen;
oakley sunglasses cheap the inspector, a young
converse pas cher and inexperienced man,
coach factory outlet had chosen a difficult article
kate spade outlet for
air max dictation, and Lyapunov, the
timberland master
nike air max of
louboutin outlet a
coach outlet neighbouring school, whom
supra shoes the inspector had asked to dictate, had
air max not
hollister clothing store behaved
herve leger like Ą°a good comradeĄą;
vans pas cher but in
abercrombie and fitch dictating had,
kate spade handbags as it were, swallowed the
swarovski crystal words and
longchamp had not pronounced them as written.


nike tn
  
  
 Dodaj komentarz

Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  
  
 Oceny

Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
  
Najnowszy telefon
Samsung I9103 Galaxy R
_
REKLAMA
_
Ankieta
Czy korzystasz z mobilnego internetu ? - Skomentuj

tak, blueconnect

tak, iPlus

tak, Orange Free

tak, Play Online

tak, inny

nie korzystam

Skomentuj
_

bestmobile.pl

Zyczenia sylwestrowe     Serwis GSM