News ˇ Baza telefonów ˇ Gotowe SMSy ˇ Konfiguracja WAP, MMS, GPRS ˇ Forum ˇ Download   |   03 Lipiec 2015 12:46:13

Orange: Promocja "Orange Free" - www.BestMobile.pl
Menu
News
Baza telefonów
Doładowania
Kody serwisowe
Kody sieciowe
Promocje operatorów 2011
Promocje operatorów
Promocje operatorów 2008
Gotowe SMSy
Testy telefonów
Instrukcje demontażu
Konfiguracja WAP, MMS, GPRS
Forum
Kontakt
Reklama

Download
Tapety
Instrukcje
_
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_
Polecamy

MixElectronics

Głosuj na tę stronę w rankingu!_
Tapeta dla Ciebie
sunrise
sunrise
Tapety 101x80 - Kategoria Krajobraz
_
  
 Orange: Promocja "Orange Free"

Orange: Promocja "Orange Free"
(ważna: 2007-11-30 - do odwołania) Orange Free (dalej „Oferta”) to oferta dostępna wyłącznie dla konsumentów dotycząca dostępu do Internetu w Sieci Orange. W ramach Oferty dostępne są dwie usługi: Orange Free Standard i Orange Free Premium.

jak włączyć?
1. Aby skorzystac z Oferty, wystarczy podpisac umowe o swiadczenie usług telekomunikacyjnych na czas nieokreslony albo na czas okreslony 12, 24 lub 36 miesiecy w planie taryfowym Orange Free i wybrac jedna z usług Orange Free Standard albo Orange Free Premium („Umowa”).
2. Usługi Orange Free Standard albo Orange Free Premium dostepne w ramach Oferty właczane sa w ciagu 24 godzin od dnia właczenia numeru abonenckiego do Orange. Po skorzystaniu z Oferty (zawarciu umowy) nie ma mozliwosci zmiany badz wyłaczenia usługi Orange Free Standard albo (w zaleznosci od tego co wybrał Abonent) Orange Free Premium, badz zmiany usługi Orange Free Standard na Orange Free Premium (albo odwrotnie).
3. Mozliwosc właczenia usługi Orange Free na dotychczasowym numerze abonenckim bez koniecznosci zawierania Umowy maja Abonenci korzystajacy z oferty Twój Plan oferowanej do 10 listopada 2006 r, Nowy Twój Plan, Plan Na Rozmowy oraz Orange Premium.
4. W przypadku okreslonym w pkt 3 właczenie/wyłaczenie usługi jest mozliwe za posrednictwem Orange Automatycznego Biura Obsługi pod bezpłatnym numerem *500, Orange On-line pod adresem www.orange.pl/online, wysłania SMS pod numer 1111 (0,20 zł z VAT za SMS) o tresci „OFS” (zeby właczyc Orange Free Standard) albo „OFP” (zeby właczyc Orange Free Premium).

co w standardzie?
5. W ramach Oferty aktywowany jest numer abonencki w planie taryfowym Orange Free (co oznacza naliczanie opłat zgodnie z warunkami niniejszej Oferty) wraz z usługa Orange Free Standard albo Orange Free Premium, z wyłaczeniem Abonentów oferty Twój Plan, Nowy Twój Plan, Plan Na Rozmowy oraz Orange Premium, o których mowa w pkt 3.
6. Oferta moze byc łaczona z oferta Orange Hotspot (której zasady okresla Regulamin usługi promocyjnej Orange Hotspot) - jezeli Abonent wybierze obie te oferty, to tak długo jak bedzie korzystał z Oferty, bedzie płacic za Orange Hotspot opłate mniejsza niz przewiduje to Regulamin usługi promocyjnej Orange Hotspot, a mianowicie opłate okreslona w tabeli w pkt. 22 ponizej.
7. Urzadzenia dostepne w ramach Oferty, poza kartami Sony Ericsson GC89 i Option Fusion + i Option GlobeTrotter Combo EDGE nie wspieraja technologii Wireless LAN (WLAN), aby korzystac z usługi Orange Hotspot nalezy posiadac sprzet umozliwiajacy korzystanie z Internetu w technologii WLAN.

co w promocji?
8. Dla kazdego numeru abonenckiego, dla którego jest zawierana nowa umowa na warunkach promocyjnych na czas okreslony:
- mozna kupic jedno z ponizszych urzadzen słuzacych do transmisji danych, w cenach okreslonych w ponizszych tabelach (w takim przypadku umowa jest zawierana na czas okreslony 24 lub 36 miesiecy) albo
- zrezygnowac z zakupu urzadzenia w cenie promocyjnej i skorzystac z obnizonej do 110 zł z VAT opłaty miesiecznej za usługe Orange Free Premium przez cały okres zastrzezony (w takim przypadku umowa jest zawierana na czas okreslony 12 miesiecy).

Orange free
powiększ


9. W wybranych salonach Optimus obowiazuje równiez specjalna oferta zakupu modemu wewnetrznego UMTS Option GT M351 E w cenie:
- 449 zł z VAT przy wyborze opcji Orange Free Standard z umowa na 24 miesiace
- 199 zł z VAT przy wyborze opcji Orange Free Standard z umowa na 36 miesiecy
- 1 zł z VAT przy wyborze opcji Orange Free Premium z umowa na 24 i 36 miesiecy.
Oferta dotyczy Abonentów, którzy łacznie spełnia nastepujace warunki:
a. podpisza umowe o swiadczenie usług telekomunikacyjnych na czas okreslony 24 lub 36 miesiecy i wybiora w momencie jej zawierania usługe Orange Free Standard albo Orange Free Premium,
b. dokonaja zakupu komputera przenosnego Optibook MM300G+ lub Optibook MM700G+ z wbudowanym modemem wewnetrznym UMTS Option GT M351 E, o którym mowa powyzej. Lista salonów Optimus, w których dostepna jest oferta specjalna stanowi załacznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
10. Dla kazdego numeru abonenckiego, dla którego jest zawierana nowa umowa na warunkach promocyjnych na czas okreslony 12, 24 lub 36 miesiecy („Okres zastrzezony”) nie jest pobierana opłata 300 zł za przyłaczenie do Orange wynikajaca Cennik usług podstawowych w ofercie Nowy Twój Plan. Natomiast za aktywacje numeru abonenckiego w ramach Oferty w przypadku zawarcia umowy na czas okreslony - pobierana jest opłata aktywacyjna 61 zł z VAT.
11. Abonent, który od 2 kwietnia do odwołania zawrze umowe o swiadczenie usług telekomunikacyjnych na czas okreslony 24 lub 36 miesiecy w ramach Oferty, otrzyma rabat 50% na miesieczna opłate abonamentowa za usługe Orange Free wybrana w momencie zawierania umowy.
12. Rabat, o którym mowa w pkt 11 zostanie przyznany na czas 4 pełnych okresów rozliczeniowych, przy czym PTK Centertel sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przyznania rabatu od poczatku pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego liczac od dnia aktywacji numeru abonenckiego.

jak działa?
13. Orange Free to usługa nielimitowanego wielkoscia przesyłanych danych (jednakze z zastrzezeniem pkt. 16) dostepu do Internetu na terenie Polski przy ustawieniach APN: internet oraz wap (APN oznacza nazwe punktu dostepu do sieci). W Ofercie nie ma mozliwosci korzystania z przesyłania danych CSD.
14. Połaczenia w ramach oferty wykonywane z wykorzystaniem operatora roamingowego powoduja naliczenie opłat zgodnych ze stawkami roamingowymi w ofercie Twój Plan, Nowy Twój Plan lub Plan Na Rozmowy (w zaleznosci od oferty, z której korzysta Abonent).
15. Predkosc przesyłania danych dla obu opcji usługi tj. Orange Free Standard i Orange Free Premium zaleza od technologii przesyłania danych HSDPA, 3G (UMTS) albo EDGE, albo GPRS albo WLAN, z której Abonent w danym momencie korzysta. Warunkiem skorzystania z danej technologii jest przebywanie w danym momencie w zasiegu danej technologii oraz korzystanie z urzadzenia obsługujacego dana technologie. Predkosci przesyłania danych sa zmienne w zaleznosci od obciazenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału stacji nadawczej, maksymalnych predkosci obsługiwanych przez terminale oraz warunków atmosferycznych.
16. Powyzsze predkosci moga ulec istotnej zmianie (obnizeniu) po przekroczeniu limitu przesłanych danych w jednym okresie rozliczeniowym, co moze istotnie negatywnie wpłynac na jakosc korzystania z usługi. Limit wynosi 0,5 GB dla opcji Orange Free Standard oraz 4 GB dla opcji Orange Free Premium. Taktowanie odbywa sie za pomoca paczek danych o wielkosci 1 kB. Do powyzszego limitu nie sa wliczane dane transferowane w ramach usługi Orange Hotspot.
17. W ramach Oferty nie ma mozliwosci korzystania z usług podstawowych dostepnych w ofercie Nowy Twój Plan, a takze z połaczen z numerami serwisów audioteksowych. Wymienione numery moga byc odblokowane na pisemne zyczenia Abonenta.
18. W ramach Oferty jest mozliwosc korzystania z usług dodanych na zasadach okreslonych ponizej, oraz innych usług dodanych dostepnych w ofercie Nowy Twój Plan, z wyłaczeniem: Orange Poczta Głosowa Gold, Multi Box Platinium, Powiedz Ile, Powiedz Kiedy, Podaj Usługi Orange.
19. W ofercie Twój Plan, Nowy Twój Plan oraz Orange Premium Oferta zostanie właczona od poczatku okresu rozliczeniowego nastepujacego po okresie, w którym zlecono jej właczenie. W ofercie Plan Na Rozmowy Oferta zostanie właczona nastepnego dnia po dniu, w którym zlecono jej właczenie. Abonent oferty Twój Plan, Nowy Twój Plan Plan Na Rozmowy oraz Orange Premium moze w dowolnym momencie zlecic wyłaczenie usługi Orange Free jednym ze sposobów, o których mowa w pkt 4 ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w którym zlecono wyłaczenie w ofercie Twój Plan, Nowy Twój Plan oraz Orange Premium, oraz od nastepnego dnia po dniu w którym zlecono jej wyłaczenie dla oferty Plan Na Rozmow

ile to kosztuje?
20. W ramach Oferty nie jest pobierana opłata aktywacyjna 50 zł z VAT okreslona w Cennika usług podstawowych w ofercie Nowy Twój Plan, a zamiast tej opłaty pobierana jest opłata aktywacyjna 61 zł z VAT. Ponadto w przypadku zawarcia umowy w ramach Oferty na czas nieokreslony pobierana jest opłata 300 zł z VAT za przyłaczenie do Orange wynikajaca z Cennika usług podstawowych w ofercie Nowy Twój Plan – jednakze w takim wypadku opłata 300 zł z VAT obejmuje tez aktywacje i dodatkowa opłata aktywacyjna nie jest juz pobierana (UWAGA: dotyczy to tylko niniejszej Oferty - w ramach innych ofert opłata za przyłaczenie do Orange i opłata aktywacyjna sumuja sie, chyba ze warunki takich innych ofert wyraznie przewiduja co innego).
21. Właczenie lub wyłaczenie usługi Orange Free w ofercie Twój Plan, Nowy Twój Plan, Plan Na Rozmowy oraz Orange Premium jest bezpłatne. Abonent ponosi koszt wysłania SMSa pod numer 1111 w wysokosci 0,20 zł z VAT lub połaczenia z numerem *100 w wysokosci 1 zł z VAT za połaczenie.
22. Za korzystanie z usługi Orange Free oraz Orange Hotspot w ramach Oferty sa pobierane ponizsze opłaty (w zł z VAT):

Opcja usługiopłata miesięczna za Orange Freeopłata miesięczna za Orange Hotspot
przy umowie na 24 m-c oraz przy umowie na czas nieokreślonyprzy umowie na 12 m-c
Orange Free Standard60 zł60 zł36,60 zł
Orange Free Premium120 zł110 złbez opłaty

23. W przypadku umów zawartych w ramach Oferty na warunkach promocyjnych na czas okreslony 12 miesiecy opłata miesieczna za Orange Free Premium wynosi 110 zł z VAT przez cały Okres zastrzezony. Po upływie Okresu zastrzezonego, opłata miesieczna za Orange Free Premium wynosi tak jak okreslono to w tabeli powyzej dla umów zawartych na czas nieokreslony.
24. W przypadku Abonentów Nowy Twój Plan opłata miesieczna za wybrana opcje Orange Free stanowi kwote zobowiazania zgodnie z Ogólnymi warunkami swiadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Nowy Twój Plan, Nowy Twój Mix i Plan Na Rozmowy.
25. Za korzystanie z połaczen głosowych, SMS oraz MMS w planie taryfowym Orange Free pobierane sa opłaty zgodne z ponizsza tabela (w zł z VAT):
- połączenie do wszystkich krajowych operatorów - 1,50 zł/minuta
- SMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych (SMS standardowy) - 0,20 zł/SMS
- MMS do wszystkich krajowych operatorów komórkowych 1,00 zł/MMS
26. Opłata za minutę połączenia w ramach usługi Wideo Rozmowa do Orange wynosi 3 zł z VAT (naliczanie sekundowe).
27. W przypadku umów zawartych na czas określony Operator może obciążyć Abonenta opłatą specjalną za niedotrzymanie warunków umowy, w tym wypowiedzenie umowy przed terminem, na jaki została zawarta – zgodnie z artykułem 4.2 Ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Nowy Twój Plan i Twój Mix.

program antywirusowy
28. Od dnia 2 kwietnia 2007 roku do 31 maja 2007 roku Abonent, który zakupi urządzenie do transmisji danych wymienione w pkt 8 niniejszego Regulaminu i jednocześnie zawrze umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony 24 miesięcy w opcji Orange Free Premium, otrzyma w pakiecie promocyjnym program antywirusowy ArcaBit – ArcaVir 2007 System Protection wraz z kluczem umożliwiającym korzystanie z pełnej wersji programu przez 24 miesiące. Ilość pakietów promocyjnych jest ograniczona.

dodatkowe informacje
29. Po upływie Okresu zastrzeżonego umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.
30. PTK Centertel sp. z o.o. świadczy usługi transmisji danych w poszczególnych technologiach transmisji danych w zakresie istniejących możliwości technicznych. Orientacyjna mapa zasięgu poszczególnych technologii jest dostępna na stronie www.orange.pl/moc. Zasięg ma charakter informacyjny i nie może być podstawą do zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
31. W Okresie zastrzeżonym nie ma możliwości korzystania z innych promocji oraz usług promocyjnych (za wyjątkiem Orange Hotspot), chyba że promocje te stanowią inaczej.
32. W stosunku do umów zawartych w ramach niniejszej Oferty na czas nieokreślony, a także umów zawartych na czas określony, które po upływie Okresu zastrzeżonego przekształciły się w umowy na czas nieokreślony - PTK Centertel sp. z o.o może wypowiedzieć taką umową przy zachowaniu okresu wypowiedzenia jednego miesiąca i formy pisemnej. Ponadto PTK Centertel sp. z o.o. może zmienić niniejsze warunki, w szczególności poprzez zmianę usługi Orange Free Standard lub Orange Free Premium na inną usługę podstawową w ofercie Nowy Twój Plan, przy zachowaniu trybu określonego ustawą – Prawo telekomunikacyjne lub zgodnie z innymi przepisami prawa obowiązującymi w dniu takiej zmiany.
33. PTK Centertel zastrzega sobie mozliwosc zmiany lub wczesniejszego odwołania promocji, o których mowa w pkt 11 i 28, bez podania przyczyn, co nie bedzie naruszac praw nabytych przed zmiana lub odwołaniem.
34. PTK Centertel sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność oprogramowania zainstalowanego na komputerze Abonenta z oprogramowaniem dostarczanym lub udostępnianym przez producenta wraz z urządzeniem zakupionym w Promocji.
35. W pozostałym zakresie do Oferty stosuje się, Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach oferty Nowy Twój Plan i Twój Mix (nie dotyczy Abonentów oferty Twój Plan oraz Abonentów Plan Na Rozmowy), Cennik usług w ofercie Nowy Twój Plan i Twój Mix (nie dotyczy Abonentów oferty Twój Plan) oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM 900/1800 i UMTS przez spółkę pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 września 2005 r. oraz Cennik usług w ofercie Twój Plan i Twój Mix (dotyczy wyłącznie Abonentów oferty Twój Plan).
36. Oferta obowiązuje do odwołania. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia Oferty w każdym czasie bez podania przyczyny, co nie będzie jednak naruszać praw nabytych osób, które z Oferty już skorzystały.
37. Przez Sieć Orange należy rozumieć sieć telekomunikacyjną GSM 900/1800 i UMTS, której operatorem jest Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006107, o kapitale zakładowym 2.690.501.964,00 PLN, nr NIP 527-020-68-72.

Źródło: Orange
  
  
 Komentarze

Brak komentarzy.
  
  
 Dodaj komentarz

Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  
  
 Oceny

Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
  
Najnowszy telefon
Samsung I9103 Galaxy R
_
REKLAMA
_
Ankieta
Czy korzystasz z mobilnego internetu ? - Skomentuj

tak, blueconnect

tak, iPlus

tak, Orange Free

tak, Play Online

tak, inny

nie korzystam

Skomentuj
_

bestmobile.pl

Zyczenia sylwestrowe     Serwis GSM